ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Sử dụng trang web

Trang web này chứa tài liệu được sở hữu hoặc cấp phép cho Wacoal Việt Nam. Tài liệu này bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết kế, bố cục, giao diện, đồ họa và video.

Việc sao chép, phân phối lại hoặc xuất bản bất kỳ phần nào của trang web này đều bị cấm.

Nội dung trên trang này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Bạn không được sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên trang web cho mục đích thương mại hoặc vì lợi ích của doanh nghiệp khác mà không có sự cho phép trước của chúng tôi.

2. Quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền

Trang web này chứa tài liệu được sở hữu hoặc cấp phép cho Wacoal Việt Nam. Chúng tôi giữ tất cả các quyền sở hữu độc quyền đối với tài sản trí tuệ trong trang web này và sở hữu bản quyền đối với tất cả nội dung bên trong.

3. Chính sách bảo mật thông tin

a. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.wacoal.com.vn bao gồm: tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,…. Đây là các thông tin mà www.wacoal.com.vn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để www.wacoal.com.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng có nhu cầu cần sự hỗ trợ cũng như tư vấn trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ tại hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste www.wacoal.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin liên hệ cho bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

b. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến người mua;

 • Giao hàng theo địa chỉ mà người mua cung cấp

 • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;

 • Gửi các thông báo mới về mẫu mã sản phẩm cũng như các hoạt động mới đến khách hàng của website www.wacoal.com.vn;

 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;

 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.wacoal.com.vn;

 • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

c. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hợp tác giữa www.wacoal.com.vn và khách hàng. Dữ liệu chỉ được hủy khi khách hàng chấm dứt hoàn toàn các hoạt động giao dịch với www.wacoal.com.vn và có sự yêu cầu hủy lưu dữ thông tin liên hệ từ phía khách hàng.

Trong trường hợp người dùng muốn xóa toàn bộ thông tin về tài khoản đề nghị người dùng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ở mục d

d. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân:

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng/ thành viên thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Công ty TNHH Việt Nam Wacoal

 • Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện 1 phần dịch vụ do Công ty TNHH Việt Nam Wacoal cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

 • Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra.

 • Người mua và người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty là đơn vị hòa giải.

e. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

- Công ty TNHH Việt Nam Wacoal

- Địa chỉ: Số 110, Đường Amata, KCN Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- Email: cs@wacoal.com.vn - Hotline: 028.35171232

Nếu khách hàng tin rằng chúng tôi đã cung cấp thông tin của mình cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của khách hàng, thì khách hàng có quyền khiếu nại đến chúng tôi theo địa chỉ ở trên. Công ty chúng tôi có nghĩa vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin khách hàng khi xem xét các bằng chứng người dùng cung cấp là có cơ sở.

f. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi thông tin cần chỉnh sửa vào email:cs@wacoal.com.vn

Chúng tôi sẽ hỗ trợ người dùng về mặt kỹ thuật để chỉnh sửa thông tin nếu nhận được yêu cầu từ phía người dùng.

g. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của khách hàng trên www.wacoal.com.vn được www.wacoal.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.wacoal.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Chúng tôi sẽ cung cấp 1 số thông tin như: tên, địa chỉ, số điện thoại cho bên dịch vụ vận chuyển khi sử dụng dịch vụ giao nhận vận chuyển.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, www.wacoal.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời đồng thời chúng tôi cũng sẽ thông báo đến cho khách hàng.

Ban quản lý www.wacoal.com.vn yêu cầu các khách hàng khi mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, …, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý www.wacoal.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

ƯU ĐÃI
© WACOAL VIETNAM. ALL RIGHTS RESERVED