Liên hệ

WACOAL VIETNAM CÔNG TY SẢN XUẤT NỘI Y NỮ HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN

Địa chỉ: 112 Hoa Lan, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM, VN

Số điện thoại: (028) 3517 1232

Fax:(028) 3517 1233

Website:www.wacoal.com.vn

Form liên hệ